Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Нікопольського РУВР
за  2018 рік (відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116)

На протязі звітного періоду Нікопольське РУВР, спрямовувало свою діяльність на виконання, покладених на нього функцій і завдань.

Проводилось постійне спостереження за гідрогеологічною обстановкою на захищених територіях та контроль за дотриманням затверджених режимів роботи Каховського, Шолоховського і Миколаївського водосховищ, забезпечувалась в межах фінансування працездатність водогосподарських систем та захисних гідротехнічних споруд.

Надавались відповіді та інформація на звернення громадян і на запити облводресурсів, облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, та інших щодо стану берегів і берегоукріплень Каховського водосховища, захищених територій, гідротехнічних споруд в межах Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Свою діяльність Нікопольське РУВР постійно висвітлює на веб-сайті (щомісячно і щоквартально) та, по можливості, на телебаченні, в пресі, інших ЗМІ.

В ІІІ кварталі було 1 інтерв’ю: 25 липня 2018 року начальник Нікопольського РУВР Гаврилок Віталій надав інтерв’ю журналісту Громадської організації «Прихист» щодо сучасного стану захисних гідротехнічних споруд Каховського водосховища в цілому та міста Нікополя зокрема.

У своїй діяльності Управління передбачає також заходи благоустрою, роз’яснювальної роботи серед населення щодо водних ресурсів:

- до Всесвітнього дня води  в Управлінні було проведено по одній зустрічі з населенням в м.Нікополя і м.Кам’янка-Дніпровська (роз’яснювальна робота серед населення).

- в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проведено День Довкілля (21.04.2018):  прийняло участь 110 осіб, прибрано территорії – 18 га, ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено 12 м3 сміття, упорядковано 0,6 тис.м2 газонів і квітників.

Заходи благоустрою проводились загалом протягом квітня–травня: прийняло участь 160 осіб, площа прибраних територій – 25 га, ліквідовано 6 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 45 дерев, упорядковано 0,056 га газонів, очищено від сміття 9 км берегів.

Також працівники Нікопольського РУВР брали участь в екологічних акціях «День Дніпра» у липні (очищено 1 км берега) та «Міжнародний день чистих берегів», який проходив у 3-ті вихідні вересня (очищено 5 км берега). На звернення Нікопольського РУВР щодо участі в акції відгукнулися і органи самоврядування, громадські організації міста та району.

 

Показники за основними напрямками діяльності:

 

І. Фінансова діяльність 

За 2018 рік:

За держпрограмою КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» по загальному фонду затверджено кошторисними призначеннями та надійшло – 4539,45 млн.грн.

Фактично витрачено – 45,3903 млн. грн. (100%), в тому числі:

-         на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 30,986 млн.грн. (68,3 %),

-         на оплату праці 14,125 млн.грн. (31,1 %),

-         інші витрати 0,2793 млн.грн. (в т.ч поточні ремонти – 0,148 млн.грн.,
охорона праці – 0,118 млн.грн).

За КПКВ 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Нікопольському РУВР:

у ІІ кварталі 2018 р. – було затверджено кошторисними призначеннями
  0,361542 млн. грн., надійшло – 0,361542 млн. грн.. і фактично витрачено 0,361542 млн. грн.  (100% -кінцевий розрахунок за виконані у 2017 р. роботи);

 

Протягом 2018 року Нікопольське РУВР надавало платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1101 «Про затвердження переліку платних послуг які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держаного агентства водних ресурсів».

До спецфонду (спецрахунку) надійшло 145,827 тис.грн., в тому числі:

- за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю – 795,892 тис.грн.;

- від додаткової господарської діяльності – 0 тис.грн.;

- від продажу металобрухту – 49,935 тис.грн.;

 

Витрачено спец фонд: 808,841 тис.грн.,

До спецфонду також в 2018 р. надходили кошти з місцевого бюджету:
- субвенція – 50,0 тис.грн.

Витрачено: 50 тис.грн. (Кам’янська ПФЗ).

 

Станом на 01.01.2019:

Кредиторська заборгованість становить – 8,244 тис.грн., в т. ч. по спецфонду – 8,244 тис.грн. (КПКВ 2407050), по загальному фонду – 0 тис.грн.

 Дебіторська заборгованість – 2,862 тис.грн., в т. ч. загальний фонд –  2,862 тис.грн.(КПКВ 2407050); спецрахунок –  0 тис.грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника склала 4051 грн., у тому числі керівників та фахівців – 4747 грн., робітників – 3842 грн.

Штатна чисельність працівників – 247 од. Середньооблікова кількість штатних працівників – 232 одиниці (у т.ч. керівників та фахівців – 53 од.).

 

Фінансова звітність Нікопольського РУВР за 2018 рік підготовлена в порядку установленному законодавством і надана до Управління Державної казначейської служби України та до Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

 

ІІ. Експлуатація водогосподарських систем  

На балансі Управління 8 дамб та 2 греблі (всього 34,09 км). Стан захисних ГТС, в цілому, задовільний, працездатність їх забезпечується, але є проблеми руйнування окремих конструктивних елементів. Насамперед, щодо проблем верхових укосів, які є на всіх дамбах:

- порушення стиків і температурних швів з/б плит кріплення укосів. вилуження бетону,

- порушення монолітності камяного мостіння, накиду, банкетів;

- зношеність доріг гребенів дамб;

- зношеність і руйнування парапетів;

- просадки на деяких ділянках тіла намивних дамб;  і т. ін.

Що стосується інших проблем, які потребують особливої уваги, то на кожній споруді вони свої про що інформація була надана в МОЗМ дніпровських водосховищ раніше, також інформація щодо стану ГТС постійно надається в актах обстеження ГТС. 

Протягом 2018 року гідротехнічні споруди і виробничі об’єкти підтримувались у робочому стані і технічній готовності, в межах виділених на це коштів з бюджету.  

Поточний ремонт водогосподарських систем:

Профінансовано – 148,177  тис.грн., в т.ч.:  КЕКВ 2210 – 126,776тис.грн.;
КЕКВ 2240 – 21,401 тис.грн.

Виконання -  407,432 тис.грн., в т.ч.: КЕКВ 2210 – 266,559  тис.грн. (в т.ч. с/р – 109,388 тис.грн.); .КЕКВ 2240 – 140,873 тис.грн. (в т.ч. с/р – 119,472 тис.грн.).

Виконані роботи: ремонт  виробничих та цивільних споруд на Базавлуцькій дільниці та машдвору; ремонт автотранспорту машдвору; ремонт мех.. та ел.обладнання на Нікопольській, Базавлуцкій насосних станціях та Нікопольській, Кам'янській, Знам'янській компресорних станціях; розчищення каналів  –5,0 т.м3 на Кам'янському, Знам'янському скидних каналах та Нікопольському, Томаківському придамбових каналах, та Базавлуцькому підвідному каналу, вирубка чагарника – 73,63 га, окоска – 107,4 га на Кам’янській, Знам’янській, Білозерській,  Нікопольській, Базавлуцькій та Томаківських дамбах.

 

Капремонт (протиповеневі заходи):

Профінансовано – 0 тис.грн.  

Виконання за рахунок залишків – 7,264 тис.грн.

Виконані роботи: капремонт Знам'янської компресорної станції (решітка), капремонт Кам'янської компресорної станції (технічний трубопровід),  капремонт  Кам'янської ПФЗ (скиди), ремонт Нікопольської захисної дамби, капремонт Базавлуцькоъ насосної станції (трубопровід д =1600мм).

 

Заходи держпрограми 2407800 «Інвестиційний проект  «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»:

У 2018 році підрядчики проводили роботи на об’єктах «Реконструкція Білозерської насосної станції», «Реконструкція Нікопольської компресорної станції».

По об’єкту «Реконструкція Кам’янської та Знам’янської компресорних станцій для захисту від підтоплення Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» станом на 26.02.2018 року підписаний Акт готовності об'єкта до експлуатації, а 21.03.2018 року Департаментом Державної архітектурно- будівельної інспекції у Запорізькій області виданий  Сертифікат серія ЗП №162180800062. Проведений кінцевий розрахунок.

 

ІІІ. Механізація та енергозбереження 

1. Щодо насосних та компресорних станцій, які забезпечують механізований процес перекачування паводкових, фільтраційних, дренажних вод:

За 2018 рік обсяги води, перекачаної  насосними та компресорними станціями захисних споруд, склали  - 163074 тис.куб.м (в т.ч. НС – 121021).

Обсяг електроенергії, що використано (спожито) за 2018 рік:

-         на роботу НС та КС – 16,558 млн.квт.год (в т.ч. НС – 7,028 млн.квт.год),

-         на інші потреби – 0,747 млн.квт.год,

-         всього – 17,405 млн.квт.год., згідно виділених бюджетних коштів,

За 2018 рік середні витрати на перекачування насосними та компресорними станціями 1 тис. м3 води  - 278,34 грн.

За ІV квартал 2018 року обсяги води, перекачаної  насосними та компресорними станціями захисних споруд,  - 25443 тис.куб.м (в т.ч. НС – 15209 тис.куб.м), відповідно обсяг електроенергії, що використано  Нікопольським РУВР склав: на роботу НС та КС – 3,291 млн.квт.год (в т.ч. НС – 0,966 млн.квт.год), на інші потреби – 0,183 млн.квт.год, всього – 3,474 млн.квт.год.

Завдяки роботі насосного обладнання в позапікові та нічні години
за 2018 рік зекономлено 5906,1 тис.грн. (5,906 млн. грн.), в т.ч. у ІV кварталі –
1116,8 тис.грн.(1,117 млн.грн.) завдяки роботі  в нічні години Томаківської і Базавлуцької насосних станцій.

На Кам’янській компресорній станції та Білозерській насосній станції, з введенням в ході реконструкції нового електрообладнання, налагоджено роботу конденсаторних установок для зменшення споживання реактивної електроенергії.

В ході реконструкції компресорних та насосних станцій, частина зношеного насосного та компресорного механічного обладнання також заміюється на нове.

         2. Щодо механізації інших робіт:

За 2018 рік перевезено 1224 т, вантажообіг 28653,  т/км, виконано невеликий обсяг механізованих земляних робіт – 1 тис.м3.

На початок  2018 року на балансі управління було - 32 автомобілі та 12 одиниць техніки. Техніка зношена, але підтримується у робочому стані і використовується для зменшення обсягів ручної праці та механізації виробничих процесів.

У ІІ кварталі було підготовлено і направлено на затвердження документи на списання застарілих, несправних, непридатних до експлуатації 5 одиниць.

 

ІV. Моніторинг водних об’єктів, ГТС та захищених територій
 в зоні вливу Каховського водосховища
 

1. Гідрогеологічний моніторинг

 

         Відповідно до затвердженого плану робіт відділом моніторингу водних об’єктів та захисних споруд Нікопольського РУВР за 12 місяців 2018 р. було виконано наступні види робіт:

- спостереження за режимом рівнів ґрунтових вод на захищених масивах  Каховського водосховища по 101 спостережній свердловині у кількості  3402 точко - заміри;

- контрольні заміри по спостережних свердловинах Кам'янської і Знам'янської режимних мереж у кількості 190 точко-замірів;

- виконано  дрібний ремонт 20 спостережних свердловин (під час тартування спостережних свердловин) і виконано тартування 88 спостережних свердловин Нікопольської, Кам'янської  і Знам'янської режимних мереж;

- щоквартально визначався питомий дебіт по 15 експериментальних  дренажних свердловинах Нікопольської, Кам'янської  та  Знам'янської  протифільтраційних завіс;

- було обстежено підтоплені сільськогосподарські землі і населені пункти на площі 100 км2;

- на основі отриманих даних готувались і надсилались до МОЗМ дніпровських водосховищ  щомісячні оперативні, щоквартальні і річні інформації про гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища та піврічні довідки про виконання спостережень  і технічний стан гідрогеологічної мережі.

 

         Одним з основних факторів впливу на  гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища, крім метеорологічних умов та роботи дренажних споруд  (тільки на захищених масивах), є рівенний режим водосховища.

         За 2018 р. на мінімальній позначці 15,18 м рівень  Каховського водосховища знаходився 26.12.2018, а на максимальній –16,11 м - 27.05.2018. Середній рівень за рік склав 15,65 м, що на 0,15 м вище середнього рівня за 2017 р.

         Кількість атмосферних опадів за звітний період склала 548 мм, що більше  середньо багаторічної норми (463 мм) на 85 мм.

         Середня температура повітря у звітному році склала 11,2˚ С,  що на 2,4˚С більше  середньобагаторічної  норми.

Отже, за метеорологічними даними, 2018 р. був багатоводним.

 

Площі підтоплених ділянок  на Нікопольському захищеному масиві  були максимальними у березні – 13,6 га, а мінімальними – у жовтні – 9,0 га. На захищеному масиві  Кам'янського  Поду у м.  Кам'янка-Дніпровська  максимум підтоплення спостерігався у січні – 17,5 га, а мінімум – у серпні  – 9,0 га,

у с. В. Знам'янка площа підтопленої ділянки коливалась у межах 1,0 – 1,3 га, на кінець грудня  підтоплено 1,2 га.

          У 2019 р. продовжується спостереження за рівнями ґрунтових вод на захищених масивах Каховського водосховища та виконання робіт з гідрогеологічного моніторингу, що передбачені річним планом відділу моніторингу Нікопольського РУВР.

          У 2018 році було введено в есплуатацію 13 нових спостережних свердловин у м. Камянка-Дніпровська та с. Водяному. У І кварталі 2019 року планується введення в експлуатацію 25 нових спостережних свердловин у м. Нікополі.

 

2. Інженерно-геологічний моніторинг

          Спостереження за  інженерно-геологічним станом прибережної смуги Каховського водосховища було виконано у ІІІ кварталі  2018 року по 59 створам стаціонарної мережі. Було обстежено 80 км2 прибережної смуги та 160 км ділянок берегозахисту. За результатами спостережень складено річні звіти про інженерно-геологічний стан та стан берегозахисних споруд.     Середньорічний показник переробки берегів Каховського водосховища у 2018 році склав 0,12 м/рік проти 0,16 м/рік у 2017 році. Інтенсивність руйнування берегів абразійно-обвального типу склала 0,22 м/рік, що на
0,06 м/рік менше минулорічного показника. Втрати земельних угідь у 2018 році склали 4,5 га проти 5,0 га у 2017 році. Загальний технічний стан берегозахисних споруд залишається задовільним, за винятком окремих ділянок у м. Нікополі, селах Покровське, Грушівка, Мар’янське, Благовіщенка, Вищетарасівка та ін. У звітному році Регіоналним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області (м. Дніпро) без погодження з Нікопольським РУВР було виконано роботи з капітального ремонту берегозахисту у с. Мар’янське Апостоловського району Дніпропетровської області.      

Санітарний стан окремих ділянок ПЗС берегів водосховища залишається незадовільним.

Відселень з зони шкідливого впливу вод Каховського водосховища не було.

Рекогносцирувальне обстеження берегової смуги Каховського водосховища у 2019 році згідно плану буде виконано у серпні місяці.

 

V. Охорона праці

Витрати на охорону праці за 2018р. склали: 118398,00грн. (приблизно  506,00грн. на одного працівника).

-         Спецхарчування  - 39000,00грн.

-         Вивіз сміття – 9576,00грн.

-         Атестація робочих місць – 2400,00грн.

-         Страхування та діагностика автотранспорту  –  9068,00грн.

-         Навчання в учбовому комбінаті ІТП -6440,00грн.

-         Спец.одяг та взуття - 12305,00грн.

-         Повірка приладів ,лічильників та метрологія  22394,00грн.

-         Виготовлення журналів з ОП - 4315,00грн.

-         Страхування членів ДПД  - 300,00грн.

-         Закупівля вогнегасників -12600,00грн.

Протягом звітного періоду нещасних випадків не було.

Усі питання про охорону праці, щотижня розглядаються на оперативній 

нараді Управління. Проводяться заходи щодо усунення недоліків, але на виконання всіх заходів з охорони праці не вистачає коштів.

Потрібні кошти:

-         на забезпечення працівників спеціальним одягом та взуттям (близько 100 тис. грн.) – забезпеченість 3,5-2 %;

-         засобами індивідуального та колективного  захисту;

-         на проведення медогляду працівників певних посад;

-         на закупівлю вогнегасників (за нормою 148, в наявності 39 шт, з них 20 закуплено в 2018 р.) та пожежного інвентарю,

-         на поповнення аптечок та закупівлю нових,

-         на проведення навчання медичної сестри;

-         на закупівлю мила та миючих засобів та ін.

 

У службі охорони праці Управління працює    одна   особа.

За 2018 рік:

1. Складено (розроблено) і затверджено документацію:

- комплексні  заходи  щодо досягнення встановлених нормативів

  безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого

  рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму ,  

  професійних захворювань і аваріям на 2018рік;

- комплексні  та додаткові заходи щодо забезпечення пожежної   безпеки на об’єктах управління у літній період;

- заходи до Дня охорони праці;

- графік перевірок 3 ступеню контролю,

- графік проходження медоглядів,

- графік протиаварійних та протипожежних тренувань,

- графіки перевірок інженерно – технічними працівниками роботи

  на експлуатаційних дільницях, насосних та компресорних станціях у нічний

  час та вихідні дні та ін.

- перелік робіт підвищеної небезпеки;

- перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконується за наряд- допуском;

- список посадових осіб, які   мають право на видачу наряд- допуску;

- перелік об’єктів, машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки;списки працівників, ,які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою;

- 4 нових інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

- 3 перероблені та перезатверджені інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

- перезатверджені та введені в дію положення:  про СУОП Нікопольського 

  РУВР ; про службу з охорони праці; про діяльність уповноважених осіб з   

  питань охорони праці;

- затверджено положення про добровільну пожежну дружину.

2. Виконано заходи:

- проведено 26  перевірок по контролю за станом  охорони праці 3 ступеню всіх структурних підрозділів, зроблено  26 приписів щодо усунення недоліків охорони праці;

- протиаварійні та протипожежні тренування згідно   затвердженому графіку;

- проведено високовольтні випробування засобів захисту,

- вибраковка   непридатних до експлуатації діелектричних рукавичок, ботів

  тощо;

- заборонено проведення  робіт із використанням кисневих, ацетиленових,  

  пропанових балонів у зв’язку із закінченням терміну експлуатації ;

- заборонено використання ГПМ та автокранів;

- призначені відповідальні особи за організацію безпечної  експлуатації

  транспортних засобів та їх технічно-справний стан  в управлінні та на 

  експлуатаційних дільницях;

- створена комісія з проведення контролю  за станом охорони праці 3ст;

- створена комісія з безпеки дорожнього руху;

- призначені відповідальні особи за пожежну безпеку;

- проведені позапланові протипожежні інструктажі;

- проведено онкоогляд жінок згідно плану-графіку;

- забезпечено робітників певних професій спецхарчуванням;

- створена технічна комісія відповідно до Положенні про добровільну пожежну дружину;

- призначені відповідальні особи за проведення бурових робіт;

- на оперативних нарадах по контролю 3 ступеню розглядались поточні питання з ОП та питання дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

- дільницям надавалась консультаційна та організаційна допомога з питань охорони праці.

- розроблені та впроваджені в дію заходи з метою попередження захворювання на сезонні захворювання такі як грип та респіраторні вірусні інфекції;

- проведено спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму працівникам, зайнятим на роботах з підвищеною  пожежною небезпекою  та відповідальних за виконання вогневих робіт;

- після перевірки щодо додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Державною службою України з надзвичайних ситуацій, розроблені заходи для усунення недоліків.

 

3. Забезпечено навчання та підвищення кваліфікації працівників:

У  Мелітопольській технічній школі працівники пройшли навчання та перевірку з таких професій та у кількості осіб: машиніст насосної установки - ПП – 11, підвищення розряду – 5, КЦП - 20; стропальник КЦП - 91; електротехнічний персонал  КЦП - 89; підвищення розряду електромонтера - 1; безпека виконання робіт бензопилами, газонокосарками, кущорізами  - 45; техмінімум водіїв -21; безпека виконання робіт на висоті - 68; безпека виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого та пневматичного інструменту – 37.

         У Нікопольському опорному учбовому пункті – філії КП « Навчально –   курсовому  комбінаті» ДОР» працівники пройшли навчання та перевірку  з таких професій та у кількості осіб: ІТП (охорона праці) – 21; ІТП (пожежна безпека) – 1; 4 особи проходили навчання з ОП наприкінці грудня;

 

VІ. Робота з кадрами 

Облікова кількість штатних працівників у Нікопольському регіональному управлінні водних ресурсів  234 осіб (середньооблікова  - 232), з них жінок – 67. Штатна чисельність – 247. На всіх експлуатаційних дільницях є правила внутрішнього трудового розпорядку, а також колективний договір.

 

Структура та чисельність кадрів станом на 31.12.2018

Табл.1

 

 

№           з/п

 

Структурні підрозділи

Кількість виробничих дільниць

 

Всього

У тому числі:

Керівники і  фахівці

Робітники

апарату управління

лабораторій моніторингу
 вод та грунтів

вимірювальних  лектро-технічних  лабораторій та електроцехів

виробничих дільниць

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

Управління

1

34.5

33

32.5

31

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Кам"янська

1

84

83

 

 

 

 

 

 

9

9

75

74

3

Базавлуцька

1

34

31

 

 

 

 

 

 

3

3

31

28

4

Томаківська

1

38

36

 

 

 

 

 

 

3

3

35

33

5

Нікопольська

1

30

29.5

 

 

 

 

 

 

3

3

27

26.5

6

Машинний двір

1

21.5

17.5

 

 

 

 

 

 

3.5

2.5

18

15

7

Електро-машинний цех

1

5

4

 

 

 

 

4

3

 

 

1

1

 

Всього по управлінню:

7

247

234

32.5

31

0

0

4

3

21.5

20.5

191

179.5

 

  

Освіта та навчання працівників станом на 31.12.2018

Посади

 

Чисельність

працівників

ОСВІТА

Підви-
щення
квалі-
фікації

керівників
і спеціа-
лістів

Нав-
чання робітни-
ків в
технічних школах

вища

базова вища

проф. технічна

За штат-ним розпи-сом

Фак-тично

зайняті посади

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальна чисель-ність

247

234

50

21

55

24

50

21

4

80

134

57

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівники

26

25

18

72

5

20

2

8

2

 

 

 

спеціа-лісти

30

31

21

68

10

32

 

 

2

 

 

 

робітни-ки

191

178

11

6

40

22

48

27

 

 

134

75

                                                             Табл. 2

 

 

Кількість працівників, які навчаються у вищих начальних закладах: - 2,  в т.ч. в Національному університеті водного господарства та природокористування – 0.

         Працівників, які мають повну вищу освіту – 50, з них жінок - 25,                                                                      неповна та базова вища освіта – 55 осіб, з них жінок – 14.

 

Інформація про навчання в технічних школах Держводагентства України

станом на 31.12.2018

Категорія працівників

Навчено      у звітному році, усього осіб

Пройшли первинну    пере- підготовку

Пройшли  пере- підготовку

Підвищили кваліфікацію

Пройшли

КЦП

1

2

3

4

5

6

Керівники

 

 

 

 

 

Спеціалісти

 

 

 

 

 

Робітники

134

 

 

 

134

Всього по управлінню

134

 

 

 

134

Табл. 3

 

 

Кількість прийнятих та звільнених працівників за 2018 рік

Табл. 5

 

Щоквартально

Прийнято (чол.)

Звільнено (чол.)

І квартал

3

4

ІІ квартал

9

5

ІІІ квартал

11

13

ІV квартал

5

10

Всього: за рік

28

32

 

На протязі 2018 року прийнято 28 осіб,  в т. ч.  4 жінки,  звільнено –
32 особи,  в т. ч.  5  жінок.

 

Причини звільнення працівників за 2018 рік

Табл. 4

 

№ п/п

Причина звільнення

Чол.

1

За власним бажанням

11

2

За угодою сторін

17

3

В зв”язку зі смертю

4

4

За станом здоров”я

 

5

За прогули

 

6

По переводу

 

7

В зв”язку з призовом в армію

 

8

Скорочення штату

 

 

Всього

32

 

Плинність кадрів за 2018 рік

Табл. 6

Посади

Чисельність  працівників

Обліко-ва кількість штатних праців-ників

Серед-ньо/об-лікова

кількість штатних праців-ників

Рух
працівників

За штат-ним розписом

Фак-тично

зайняті посади

чол

%

1

2

3

4

5

6

7

Загальна чисельність

247

234

234

232

32

14

з них

 

 

 

 

 

 

керівники

26

25

х

х

2

8

спеціалісти

30

27,5

х

х

3

10

робітники

191

181.5

х

х

27

15

 

VІІ. Виконання заходів з цивільного захисту

На протязі 2018 року:

1. Забезпечено безаварійний пропуск весняної повені (паводку) 2018 р., дотримання режиму роботи водосховищ, проведено підготовку об’єктів до осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.

2. Складені звіти в місцеві органи з ЦЗ та Міжрегіональний офіс ЗМДВ.

3. Надавались інша інформація та відповіді на запит місцевих органів з ЦЗ та інших відповідних органів щодо захисту населення:

- МВ ГУ ДСНС (м.Покров) надавались дані про можливі параметри затоплення та підтоплення паводковими водами населених пунктів.

- Нікопольському МВ УСБУ у Дніпропетровській області - інформація про розроблені та виконані заходи щодо запобігання загрозам терористичного та диверсійного характеру;

- Кам –Дніпровській райдержадміністрації  - уточнений розрахунок сил і засобів для протидії загрозам виникнення та реагування на надзвичайні ситуації на території р-ну.

4 - 5 грудня – прийняли участь у  командно-штабних навчаннях, що проводились в Україні. 

Завдання на І квартал 2019 року

1. Провести підготовку і перевірку готовності об’єктів до пропуску весняної повені 2019 р.

2. Забезпечити своєчасне виконання ремонтних та відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах.

3. Забезпечити у повному обсязі ефективне та раціональне використання коштів держаного бюджету і виконання показників державних програм;

4. Продовжити роботу щодо нарощування обсягів надходжень на спецрахунок.

5. Відповідно до затвердженого плану-графіка на І квартал 2019 року направляти керівників і фахівців на навчання та підвищення кваліфікації в Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ;

6. Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій у галузевих та інших технічних школах;

7. Забезпечити дієвий контроль за станом розрахункової дисципліни,      першочергову увагу приділити своєчасним та в повному обсязі розрахункам з      працівниками із заробітної плати, бюджетами всіх рівнів, комунальним послугам та енергоносіям;

8. Посилити фінансову дисципліну та вжити заходів для недопущення утворення не бюджетної заборгованості;

9. Висвітлювати свою роботу на веб-сайті та у засобах масової інформації, співпрацювати з органами  місцевого самоврядування, правоохоронними органами.

 

                   

Начальник
Нікопольського РУВР                                                                                                          В.Гаврилок

 

 

 

 

Фінансовий звіт Нікопольського РУВР за 2018 рік

 

 

Баланс Нікопольського РУВР за 2018 рік

 

 

Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Нікопольського РУВР
за  ІІІ квартал 2018 року (відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116)

Нікопольське регіональне управління водних ресурсів (далі -  Нікопольське РУВР) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство) та Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (далі - Офіс).

 

Нікопольське РУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує та території басейну Дніпра реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження і відтворення водних ресурсів, виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Нікопольського РУВР, та здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах захисних масивів Каховського водосховища.

Нікопольське РУВР у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейну, Басейновою радою р. Дніпро, іншими організаціями, підприємствами і установами.

 

До складу Нікопольського РУВР входять структурні підрозділи:

 

- Кам’янська експлуатаційна дільниця
(Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська);

- Базавлуцька експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Набережне);

- Томаківська експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.м.т.Червоногригорівка);

- Нікопольська експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, м. Нікополь).

 

 

 

Нікопольське РУВР є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Повна назва: Нікопольське регіональне управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Нікопольське РУВР.

Юридична адреса: 53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь,
вул. Лісна, 3.

 

Керівництво організацією на здійснюють:

– начальник управління Гаврилок Віталій Миколайович;

- перший заступник начальника управління Ослам Сергій Миколайович;

- заступник начальника управління – Сбітнєв Андрій Анатолійович.

 

На протязі звітного періоду Нікопольське РУВР, спрямовувало свою діяльність на виконання, покладених на нього функцій і завдань.

Проводилось постійне спостереження за гідрогеологічною обстановкою на захищених територіях та контроль за дотриманням затверджених режимів роботи Каховського, Шолоховського і Миколаївського водосховищ, забезпечувалась в межах фінансування працездатність водогосподарських систем та захисних гідротехнічних споруд.

Надавались відповіді та інформація на звернення громадян і на запити облводресурсів, облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, та інших щодо стану берегів і берегоукріплень Каховського водосховища, захищених територій, гідротехнічних споруд в межах Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Свою діяльність Нікопольське РУВР постійно висвітлює на веб-сайті (щомісячно і щоквартально) та, по можливості, на телебаченні, в пресі, інших ЗМІ.

В ІІІ кварталі було 1 інтерв’ю: 25 липня 2018 року начальник Нікопольського РУВР Гаврилок Віталій надав інтерв’ю журналісту Громадської організації «Прихист» щодо сучасного стану захисних гідротехнічних споруд Каховського водосховища в цілому та міста Нікополя зокрема.

У своїй діяльності Управління передбачає також заходи благоустрою, роз’яснювальної роботи серед населення щодо водних ресурсів:

- до Всесвітнього дня води  в Управлінні було проведено по одній зустрічі з населенням в м.Нікополя і м.Кам’янка-Дніпровська (роз’яснювальна робота серед населення).

- в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проведено День Довкілля (21.04.2018):  прийняло участь 110 осіб, прибрано территорії – 18 га, ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено 12 м3 сміття, упорядковано 0,6 тис.м2 газонів і квітників.

Заходи благоустрою проводились загалом протягом квітня–травня: прийняло участь 160 осіб, площа прибраних територій – 25 га, ліквідовано 6 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 45 дерев, упорядковано 0,056 га газонів, очищено від сміття 9 км берегів.

Також працівники Нікопольського РУВР брали участь в екологічних акціях «День Дніпра» у липні (очиено 1 км берега) та «Міжнародний день чистих берегів», який проходив у 3-ті вихідні вересня (очиено 5 км берега). На звернення Нікопольського РУВР щодо участі в акції відгукнулися і органи самоврядування, громадські організації міста та району.

 

 

Показники за основними напрямками діяльності:

 

 

І. Фінансова діяльність

 

За 9 місяців 2018 року:

За держпрограмою КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» по загальному фонду затверджено кошторисними призначеннями та надійшло – 35,753 млн.грн.

Фактично витрачено – 33,592 млн. грн. (94 %), в тому числі:

-         на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 22,901 млн.грн. (68 %),

-         на оплату праці 10,531 млн.грн. (31 %),

-         інші витрати 0,16 млн.грн. (в т.ч поточні ремонти – 0,066 млн.грн.,
охорона праці - 0,069084 млн.грн).

За КПКВ 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Нікопольському РУВР затверджено кошторисними призначеннями 0,361542 млн. грн., надійшло –
0,361542 млн. грн. (у ІІ кварт.), фактично витрачено 0,361542 млн. грн., тобто
100 % (кінцевий розрахунок за виконані у 2017 р. роботи).

 

Протягом 9-ти місяців 2018 року Нікопольське РУВР надавало платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1101 «Про затвердження переліку платних послуг які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держаного агентства водних ресурсів».

До спецфонду (спецрахунку) надійшло 203,929 тис.грн., в тому числі:

- за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю – 153,994 тис.грн.;

- від додаткової господарської діяльності – 0 тис.грн.;

- від продажу металобрухту – 49,935 тис.грн.;

Витрачено: 204,783 тис.грн., в т.ч.:

- поточні ремонти (ГТС, транспорт, ін.) – 64,565 тис.грн.

До спецфонду також надішли кошти з місцевого бюджету:
- субвенція – 50,0 тис.грн.

Витрачено: 50 тис.грн. (Кам’янська ПФЗ).

 

Станом на 01.10.2018:

Кредиторська заборгованість становить – 8,244 тис.грн., в т. ч. по спецфонду – 8,244 тис.грн. (КПКВ 2407050), по загальному фонду – 0 тис.грн.

 Дебіторська заборгованість – 2,151 тис.грн., в т. ч. загальний фонд –  1,902 тис.грн.(КПКВ 2407050); спецрахунок –  0,249 тис.грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника склала 3981 грн., у тому числі керівників та фахівців – 5782 грн., робітників – 3864 грн.

Штатна чисельність працівників – 247 од. Середньооблікова кількість штатних працівників – 236 одиниці (у т.ч. керівників та фахівців – 56 од.).

 

Фінансова звітність Нікопольського РУВР за 9 місяців 2018 року підготовлена в порядку установленному законодавством і надана до Управління Державної казначейської служби України та до Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

 

 

ІІ. Експлуатація водогосподарських систем

 

Протягом 9-ти місяців 2018 року гідротехнічні споруди і виробничі об’єкти підтримувались у робочому стані і технічній готовності, в межах виділених на це коштів з бюджету.  

Поточний ремонт водогосподарських систем:

Профінансовано – 71,068  тис.грн., в т.ч.: КЕКВ 2210 – 65,766 тис.грн.; КЕКВ 2240 – 5,302 тис.грн.

Виконання -  196,675 тис.грн., в т.ч.: КЕКВ 2210 – 190,766 тис.грн. (в т.ч. с/р – 49,2 тис.грн.); .КЕКВ 2240 – 5,909 тис.грн. (в т.ч. с/р – 0,607 тис.грн.).

Виконані роботи:

- ремонт  виробничих та цивільних споруд на Базавлуцькій дільниці та Машдворі;

- ремонт мех. та ел.обладнання на Нікопольській, Базавлуцкій насосних станціях та Нікопольській, Кам'янській, Знам'янській компресорних станціях;

- розчищення каналів  – 4,8 т.м3 (Кам'янського, Знам'янського скидних каналів, Нікопольського, Томаківського придамбових каналів, Базавлуцького підвідного каналу);

- вирубка чагарника – 57,53 га, окоска – 107,4 га на Кам’янській, Знам’янській, Білозерській,  Нікопольській, Базавлуцькій дамбах та Томаківських дамбах.

               

План на ІV квартал 2018 р. по поточному ремонту: 1,146 тис.грн у т.ч.:

КЕКВ 2210 бюджет: .---

КЕКВ2210 с/р :

Ремонт  автомобілів, техніки та механізмів – 0,146 тис.грн                                                                                                    

КЕКВ 2240 бюджет: Ремонт комп'ютерної техніки -1,0 тис.грн                                                                              

Земляні роботи: 0,2 тис.м3 (очищення); обкошування каналів, дамб – 0 га, вирубка чагарнику – 11га

 

Капремонт (протиповеневі заходи):

Профінансовано – 0 тис.грн.   Виконання: за рахунок залишків – 6,89 тис.грн. Виконані роботи: Капремонт Знам'янської компресорної станції (решітка), капремонт  Кам'янської ПФЗ (скиди), ремонт Нікопольської захисної дамби (низовий укіс).

 

Заходи держпрограми 2407800 «Інвестиційний проект  «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»:

Підрядчики продовжують роботи на об’єктах «Реконструкція Білозерської насосної станції», «Реконструкція Нікопольської компресорної станції».

По об’єкту «Реконструкція Кам’янської та Знам’янської компресорних станцій для захисту від підтоплення Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» станом на 26.02.2018 року підписаний Акт готовності об'єкта до експлуатації, а 21.03.2018 року Департаментом Державної архітектурно- будівельної інспекції у Запорізькій області виданий  Сертифікат серія ЗП №162180800062. Проведений кінцевий розрахунок.

 

ІІІ. Механізація та енергозбереження

 

1. Щодо насосних та компресорних станцій, які забезпечують механізований процес перекачування паводкових, фільтраційних, дренажних вод:

За 9 місяців 2018 року обсяги води, перекачаної  насосними та компресорними станціями захисних споруд, склали  - 137631 тис.куб.м (в т.ч. НС – 105812).

Обсяг електроенергії, що використано (спожито) на роботу НС та КС – 13,267 млн.квт.год (в т.ч. НС – 6,062 млн.квт.год), на інші потреби – 0,563 млн.квт.год, всього для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу – 13,830 млн.квт.год., згідно виділених бюджетних коштів,

За 9 місяців середні витрати на перекачування насосними та компресорними станціями 1 тис. м3 води  - 258,5 грн.

 

За ІІІ квартал 2018 року обсяги води, перекачаної  насосними та компресорними станціями захисних споруд,  - 32977 тис.куб.м (в т.ч. НС – 23076 тис.куб.м), відповідно обсяг електроенергії, що використано  Нікопольським РУВР склав: на роботу НС та КС – 3,673 млн.квт.год (в т.ч. НС – 1,420 млн.квт.год), на інші потреби – 0,030 млн.квт.год, всього – 3,703 млн.квт.год.

Завдяки роботі насосного обладнання в позапікові та нічні години
за 9 місяців зекономлено 4789,3 тис.грн. (4,789 млн. грн.), в т.ч. у ІІІ кварталі –
1236,7 тис.грн.(1,237 млн.грн.) завдяки роботі  в нічні години Томаківської і Базавлуцької насосних станцій.

На Кам’янській компресорній станції та Білозерській насосній станції, з введенням в ході реконструкції нового електрообладнання, налагоджено роботу конденсаторних установок для зменшення споживання реактивної електроенергії.

В ході реконструкції компресорних та насосних станцій, частина зношеного насосного та компресорного механічного обладнання також заміюється на нове.

         2. Щодо механізації інших робіт:

У ІІІ кварталі перевезено 1173 т, вантажообіг 26598 т/км.

На початок  2018 року на балансі управління - 32 автомобілі та 12 одиниць техніки. Техніка зношена, але підтримується у робочому стані і використовується для зменшення обсягів ручної праці та механізації виробничих процесів.

У ІІ кварталі підготовлено документи на списання застарілих, несправних, непридатних до експлуатації 5 одиниць.

Технічний стан старого, зношеного автотранспорту і техняки не сприяють зменшенню витрат ПММ.

ІV. Моніторинг водних об’єктів, ГТС та захищених територій
 в зоні вливу Каховського водосховища

 

1. Гідрогеологічний моніторинг

 

         Відповідно до  затвердженого плану робіт на 2018 р. відділом моніторингу Нікопольського РУВР за 9 місяців 2018 р. було виконано наступні види робіт:

- спостереження  за режимом рівнів ґрунтових вод на захищених масивах  Каховського водосховища по 101 спостережній свердловині у кількості  2493 точко - заміри;

- контрольні заміри по спостережних свердловинах Нікопольської, Кам'янської і Знам'янської режимних мереж у кількості 176 точко-замірів;

- дрібний ремонт 20 спостережних свердловин (під час тартування) і тартування 88 спостережних свердловин   Нікопольської, Кам'янської  і  Знам'янської  режимних гідрогеологічних мереж;

- щоквартально визначався питомий дебіт по 15 експериментальних  дренажних свердловинах Нікопольської,  Кам'янської  та  Знам'янської  протифільтраційних завіс;

- було обстежено підтоплені сільськогосподарські землі і населені пункти на площі 100 км2;

- на основі отриманих даних готувались і надсилались до Міжрегіонального офісу  щомісячні оперативні та щоквартальні інформації про гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища та піврічні довідки про виконання спостережень  і технічний стан гідрогеологічної мережі.

Не було відібрано проби води із свердловин Нікопольської,  Кам'янської  та  Знам'янської  протифільтраційних завіс, яким проводився хім. аналіз у лабораторії Запорізького РУВР, через ліквідацію останнього.

         Одним із основних факторів впливу на  гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища, крім метеорологічних умов та роботи дренажних споруд  (тільки на захищених масивах), є рівенний режим водосховища.

         За 9 місяців  2018 р. на мінімальній позначці 15,25 м рівень  Каховського водосховища знаходився 05.02.2018 р, а на максимальній –16,11 м - 27.05.2018 р. Середній рівень за 9 місяців склав 15,71 м, що на 0,12 м вище середнього рівня за 9 місяців 2017 р.

         Кількість атмосферних опадів за звітний період склала 371 мм, що більше  середньо багаторічної норми за цей період (352 мм) на 19 мм.

         Середня температура повітря у звітному періоді склала 12,9˚ С,  що на 2,2˚С більше  середньобагаторічної  норми.

Отже, за метеорологічними даними,  9 місяців 2018 р. були близькими до норми.

Площі підтоплених ділянок  на Нікопольському захищеному масиві  були максимальними у квітні – 14,5 га, а мінімальними – у вересні – 9,5 га. На захищеному масиві  Кам'янського  Поду у м.  Кам'янка-Дніпровська  максимум підтоплення спостерігався у лютому – 18,5 га, а мінімум – у серпні  – 9,0 га,

у с. В. Знам'янка площа підтопленої ділянки коливалась у межах 1,0 – 1,2 га, на кінець вересня  підтоплено 1,2 га.

 

          У ІV кварталі 2018 р. продовжується спостереження за рівнями ґрунтових вод на захищених масивах Каховського водосховища, буде готуватись розширена гідрогеологічна інформація, інша річна звітність.

 

2. Інженерно-геологічний моніторинг

 

          Спостереження за  інженерно-геологічним станом прибережної смуги Каховського водосховища було виконано у ІІІ кварталі  2018 року по 59 створам стаціонарної мережі. Було обстежено 80 км2 прибережної смуги та 160 км ділянок берегозахисту. За результатами спостережень буде складено річні звіти про інженерно-геологічний стан та стан берегозахісних споруд.     Середньорічний показник переробки берегів Каховського водосховища у 2018 році склав 0,12 м/рік проти 0,16 м/рік у 2017 році. Інтенсивність руйнування берегів абразійно-обвального типу склала 0,22 м/рік, що на 0,06 м/рік менше минулорічного показника. Втрати земельних угідь у 2018 році склали 4,5 га проти 5,0 га у 2017 році. Загальний технічний стан берегозахисних споруд залишається задовільним, за винятком окремих ділянок у м. Нікополі, селах Покровське, Ленінське, Мар’янське, Благовіщенка, Вищетарасівка та ін.

У звітному періоді будівництво берегозахисту на Каховському водосховищі не виконувалось.

Санітарний стан окремих ділянок ПЗС берегів водосховища залишається незадовільним.

Відселень з зони шкідливого впливу вод Каховського водосховища не було.

  У разі надходження скарг на негативні гідрогеологічні або інженерно-геологічні явища в зоні впливу Каховського водосховища, будуть виконані позапланові роботи з виявлення причин та наслідків цих явищ.

 

Участь у місцевих програмах:

 

Нікопольське РУВР надало свої пропозиції до таких регіональних програм та планів:

1.     Комплексна екологічна програма Нікопольського району на 2018-2022 роки;

2.     Комплексна екологічна програма Кам’янсько-Дніпровського району

3.     Перспективний план Нікопольської райдержадміністрації на 2019-2020 роки по програмі «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь»

                   

 

 

 

Начальник
Нікопольського РУВР                                                                              В.Гаврилок

 

 

 

Фінансовий звіт Нікопольського РУВР за ІІІ квартал 2018 року

 

 

 

Баланс Нікопольського РУВР за ІІІ квартал 2018 року

 

 

 

 

Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Нікопольського РУВР
за  ІІ квартал 2018 року (відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116)

 

Нікопольське регіональне управління водних ресурсів (далі -  Нікопольське РУВР) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство) та Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (далі .- Дніпровське БУВР).

 

Нікопольське РУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує та території басейну Дніпра реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження і відтворення водних ресурсів, виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Нікопольського РУВР, та здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах захисних масивів Каховського водосховища.

Нікопольське РУВР у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейну, Басейновою радою р. Дніпро, іншими організаціями, підприємствами і установами.

 

До складу Нікопольського РУВР входять структурні підрозділи:

 

- Кам’янська експлуатаційна дільниця
(Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська);

- Базавлуцька експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Набережне);

- Томаківська експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.м.т.Червоногригорівка);

- Нікопольська експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, м. Нікополь).

 

 

 

Нікопольське РУВР є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Повна назва: Нікопольське регіональне управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Нікопольське РУВР.

Юридична адреса: 53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь,
вул. Лісна, 3.

 

Керівництво організацією на здійснюють:

начальник управління Гаврилок Віталій Миколайович;

- перший заступник начальника управління Ослам Сергій Миколайович;

- заступник начальника управління – Сбітнєв Андрій Анатолійович.

 

 На протязі звітного періоду Нікопольське РУВР, у межах своїх повноважень, спрямовувало свою діяльність на виконання, затверджених бюджетних державних програм, планів експлуатаційних заходів, наказів і доручень Дніпровського БУВР та Держводагентства України.

Проводився постійний контроль за дотриманням затверджених режимів роботи Каховського, Шолоховського і Миколаївського водосховищ і відповідних рівнів води.

Підтримувалися у робочому стані комплекси гідротехнічних споруд, які забезпечують захист населених пунктів від затоплення та підтоплення.  Виконувався гідрогеологічний та інженерно-геологічний моніторинг у прибережній смузі Каховського водосховища.

Надавались відповіді та інформація на звернення громадян і на запити облводресурсів, облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, та інших щодо стану берегів і берегоукріплень Каховського водосховища, захищених територій, гідротехнічних споруд в межах Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Свою діяльність Нікопольське РУВР постійно висвітлює на веб-сайті та, по можливості, на телебаченні і в пресі. На веб-сайт інформація викладається щомісячно і щоквартально, на телебаченні, у пресі протягом І півріччя публікацій, інтерв’ю не було.

У своїй діяльності Управління передбачає також заходи благоустрою, роз’яснювальної роботи серед населення щодо водних ресурсів:

- до Всесвітнього дня води  в Управлінні було проведено по одній зустрічі з населенням в м.Нікополя і м.Кам’янка-Дніпровська (роз’яснювальна робота серед населення).

- в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проведено День Довкілля (21.04.2018):  прийняло участь 110 осіб, прибрано территорії – 18 га, ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено 12 м3 сміття, упорядковано 0,6 тис.м2 газонів і квітників.

Заходи благоустрою проводились загалом протягом квітня–травня: прийняло участь 160 осіб, площа прибраних територій – 25 га, ліквідовано 6 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 45 дерев, упорядковано 0,056 га газонів, очищено від сміття 9 км берегів.

 

Далі надані загальні фінансові та результативні показники виконання заходів і обсягів робіт за основними напрямками діяльності:

 

І. Фінансові показники 

За 6 місяців 2018 року:

За держпрограмою КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» по загальному фонду затверджено кошторисними призначеннями та надійшло - 24,295 млн.грн., фактично витрачено - 23,129 млн. грн. (95,2 %).

Зазначені кошти використано на оплату праці 7,039 млн.грн. (30,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 15,984 млн.грн. (69,1 %) та інші витрати 0,106 млн.грн.

 

Протягом 6-ти місяців 2018 року Нікопольське РУВР надавало платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1101 «Про затвердження переліку платних послуг які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держаного агентства водних ресурсів».

До спецфонду (спецрахунку) надійшло 83,7тис.грн., в т.ч.:

- від додаткової господарської діяльності – 0 тис.грн.;

- за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю – 33,77 тис.грн.;

- від продажу металобрухту – 49,935тис.грн.

Витрачено: 82,862 тис.грн., в т.ч. поточні ремонти – 28,573 тис.грн.,  0,607тис.грн.

 

Станом на 01.07.2018:

Кредиторська заборгованість становить – 10,259 тис.грн., в т. ч. по спецфонду – 8,244 тис.грн. (КПКВ 2407050), по загальному фонду –
2,015 тис.грн. (КПКВ 2407050).

 Дебіторська заборгованість – 0, 735 тис.грн., в т. ч. загальний фонд –  0,486 тис.грн.(КПКВ 2407050); спецрахунок –  0,249 тис.грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Середньомісячна заробітна плата працівників склала 4037,0 грн., у тому числі керівників та фахівців – 4444,0 грн.

Штатна чисельність працівників – 247 од. Середньооблікова кількість штатних працівників – 235 одиниці (у т.ч. керівників та фахівців – 54 од.).

За КПКВ 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Нікопольському РУВР затверджено кошторисними призначеннями 0,361542 млн. грн., надійшло –
0,361542 млн. грн, фактично витрачено 0,361542 млн. грн., тобто 100 % (кінцевий розрахунок за виконані роботи).

 

Фінансова звітність Нікопольського РУВР за 6 місяців 2018 року підготовлена в порядку установленному законодавством і надана до Управління Державної казначейської служби України та до Дніпровського БУВР.

 

ІІ. Експлуатація водогосподарського комплексу

За 6 місяців 2018 року Нікопольським РУВР виконано всі результативні показники, затверджені паспортом держпрограми 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»:

Обсяги води, перекачаної  насосними та компресорними станціями захисних споруд, згідно виділених коштів (загальний фонд) на оплату електроенергії, - 104654 тис.куб.м (в т.ч. НС – 82736).

Обсяг електроенергії, що використовується (спожито) для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу, всього - 10,127 млн.квт.год.,
в т.ч. НС та КС -
9,593 (в т.ч. НС – 82736), інші потреби – 0,534.

Середні витрати на перекачування насосними та компресорними станціями 1 тис. м3 води - 239,9 грн.

 

Протягом 6-ти місяців 2018 року в межах виділених на це коштів з бюджету, проводились заходи утримання у робочому технічному стані водогосподарських систем, ГТС і виробничо-господарських об’єктів.  

Поточний ремонт:

Профінансовано – 61,84  тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2210 – 56,538тис.грн., КЕКВ 2240 – 5,302 тис.грн.

Виконання -  171,537 тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2210 – 165,628 тис.грн., (в т.ч. с/р – 28,573 тис.грн., КЕКВ 2240 – 5,909 тис.грн. (в т.ч. с/р – 0,607тис.грн.)

Виконані роботи:

- ремонт  виробничих та цивільних споруд на Базавлуцькій дільниці та Машдворі;

- ремонт мех. та ел. обладнання на Нікопольській, Базавлуцкій насосних станціях та Нікопольській, Кам'янській, Знам'янській компресорних станціях;

- розчищення каналів – 2,55 т.м3 (Кам'янського, Знам'янського - скидних та Нікопольського, Томаківського - придамбових, Базавлуцького підвідного);

- вирубка чагарника – 32,63 га, окоска – 50 га на дамбах (Кам’янській, Знам’янській, Білозерській,  Нікопольській, Базавлуцькій, Томаківській) .

Капремонт (протиповеневі заходи):

Профінансовано – 0 тис.грн.   Виконання – 6,81 тис.грн. За рахунок залишків виконані роботи: капремонт Знам'янської компресорної станції (решітка), капремонт  Кам'янської ПФЗ (скиди).

Заходи держпрограми 2407800 «Інвестиційний проект  «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»:

Підрядчики продовжують роботи на об’єктах «Реконструкція Білозерської насосної станції», «Реконструкція Нікопольської компресорної станції».

По об’єкту «Реконструкція Кам’янської та Знам’янської компресорних станцій для захисту від підтоплення Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» станом на 26.02.2018 року підписаний Акт готовності об'єкта до експлуатації, а 21.03.2018 року Департаментом Державної архітектурно- будівельної інспекції у Запорізькій області виданий  Сертифікат серія ЗП №162180800062.

 

ІІІ. Механізація та енергозбереження

Завдяки роботі насосного обладнання в позапікові та нічні години
за 6 місяців зекономлено 3552,6 тис.грн. (3,552 млн. грн.), в т.ч. у ІІ кварталі –
1464 тис.грн.(1,464 млн.грн.).

У ІІ кварталі 2018 р. насосні та компресорні станції працювали безаварійно, забезпечуючи нормальний стан роботи дренажів, придамбових водойищ.

          На початок  2018 року на балансі управління в наявності було 32 автомобілі та 12 одиниць техніки, У ІІ кварталі підготовлено документи на списання застарілих, несправних, непридатних до експлуатації 5 одиниць.

 

ІV. Моніторинг водних об’єктів та гідротехнічних споруд
в басейні Каховського водосховища
 

1. Гідрогеологічний моніторинг

         Відповідно до  затвердженого плану робіт на 2018 р. відділом моніторингу Нікопольського РУВР за І півріччя 2018 р. було виконано наступні види робіт:

- спостереження  за режимом рівнів ґрунтових вод на захищених масивах  Каховського водосховища по 88 спостережних свердловинах у кількості  1584 точко - заміри;

- контрольні заміри по спостережних свердловинах Кам'янської і Знам'янської режимних мереж у кількості 88 точко-замірів;

- виконано  дрібний ремонт 10 спостережних свердловин (під час тартування спостережних свердловин) і виконано тартування 44 спостережних свердловин   Кам'янської  і  Знам'янської  режимних мереж;

- у І  та  ІІ кварталах було визначено питомий   дебіт по 15 експериментальних  дренажних свердловинах  Нікопольської,  Кам'янської  та  Знам'янської  протифільтраційних завіс;

- у ІІ кварталі було обстежено підтоплені сільськогосподарські землі і населені пункти в зоні впливу Каховського водосховища на площі 100 км2;

- на основі отриманих даних готувались і надсилались до Дніпровського БУВР  щомісячні оперативні та щоквартальні інформації про гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища та піврічні довідки про виконання спостережень і технічний стан гідрогеологічної мережі.

         Одним із основних факторів впливу на  гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища, крім метеорологічних умов та роботи дренажних споруд  (тільки на захищених масивах), є рівенний режим водосховища.

         У І півріччі  2018 р. на мінімальній позначці 15,25 м рівень Каховського водосховища знаходився 05.02.2018 р., а на максимальній –16,11 м - 27.05.2018 р. Середній рівень за І півріччя склав 15,71 м, що на 0,16 м вище середнього рівня за І півріччя 2017 р.

         Кількість атмосферних опадів  за звітний період склала 221,7 мм, що майже відповідає середньобагаторічній нормі за цей період року (226 мм).

         Середня температура повітря у звітному періоді склала 7,6˚ С,  що на 1,6˚С більше середньобагаторічної  норми.

Отже,  за метеорологічними даними, І півріччя 2018 р. було близьким до норми.

Площі підтоплених ділянок  на Нікопольському захищеному масиві  були максимальними у квітні – 14,5 га, а мінімальними – у червні – 11,0 га. На захищеному масиві  Кам'янського  Поду у м.  Кам'янка-Дніпровська  максимум підтоплення спостерігався у лютому – 18,5 га, а мінімум – у червні  – 10,0 га,

у с. В. Знам'янка площа підтопленої ділянки складала 1,0 га, на кінець півріччя підтоплено 1,0 га.

          У ІІ півріччі 2018 р. продовжується спостереження за рівнями ґрунтових вод на захищених масивах Каховського водосховища, буде продовжено виконання  контрольних замірів, дрібного ремонту і тартування спостережних свердловин, а також визначення питомого дебіту дренажних свердловин.

        

2. Інженерно-геологічний моніторинг

 

Відповідно до плану робіт, спостереження за  інженерно-геологічним станом прибережної смуги Каховського водосховища будуть виконані у серпні  2018 р.

         У І півріччі використовувались дані інженерно-геологічного моніторингу, спостережені у 2017 р.

          Окрім рекогносцирувального обстеження прибережної смуги Каховського водосховища у ІІІ кварталі заплановано виконання промірних робіт на ділянках розмивних та захищених берегів (при наявності плавзасобів та промірного обладнання), а також перевірка технічного стану берегоукріплень та гідротехнічних споруд.

          У разі надходження скарг на негативні гідрогеологічні або інженерно-геологічні явища в зоні впливу Каховського водосховища, будуть виконані позапланові роботи з виявлення причин та наслідків цих явищ.   

 

V. Охорона праці 

         В управлінні служба охорони праці створена майже 18 років тому.
У службі працює    одна   людина. За шість  місяців 2018 року:

1. Складено (розроблено) і затверджено:

- комплексні  заходи  щодо досягнення встановлених нормативів

  безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого

  рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму ,  

  професійних захворювань і аваріям на 2018рік;

- комплексні  та додаткові заходи щодо забезпечення пожежної   безпеки на об’єктах управління у літній період;

- заходи до Дня охорони праці;

- графік перевірок 3 ступеню контролю,

- графік проходження медоглядів,

- графік протиаварійних та протипожежних тренувань,

- графіки перевірок інженерно – технічними працівниками роботи

  на експлуатаційних дільницях, насосних та компресорних станціях у нічний

  час та вихідні дні та ін.

- перелік робіт підвищеної небезпеки;

- перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконується за наряд- допуском;

- список посадових осіб, які   мають право на видачу наряд- допуску;

- перелік об’єктів,машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки;списки працівників, ,які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою;

- 3 нових інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

- 3 перероблені інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

- перезатверджені та введені в дію положення:  про СУОП Нікопольського 

  РУВР ; про службу з охорони праці; про діяльність уповноважених осіб з   

  питань охорони праці;

2. Виконано заходи:

- проведено тринадцять  перевірок по контролю за станом  охорони праці 3 ступеню всіх структурних підрозділів, зроблено  тринадцять приписів щодо усунення недоліків охорони праці;

- протиаварійні та протипожежні тренування згідно   затвердженому графіку;

- проведено високовольтні випробування засобів захисту,

- вибраковка   непридатних до експлуатації діелектричних рукавичок, ботів

  тощо;

- заборонено проведення  робіт із використанням кисневих, ацетиленових,  

  пропанових балонів у зв’язку із закінченням терміну експлуатації ;

- заборонено використання ГПМ та автокранів;

- призначені відповідальні особи за організацію безпечної  експлуатації

  транспортних засобів та їх технічно-справний стан  в управлінні та на 

  експлуатаційних дільницях;

- створена комісія з проведення контролю  за станом охорони праці 3ст;

- створена комісія з безпеки дорожнього руху;

- призначені відповідальні особи за пожежну безпеку;

- проведені позапланові протипожежні інструктажі;

- проведено онкоогляд жінок згідно плану-графіку;

- забезпечено робітників певних професій спецхарчуванням;

- проведено навчання працівників.

3. Забезпечено навчання та підвищення кваліфікації працівників:

У  Мелітопольській технічній школі працівники пройшли навчання та перевірку з таких професій та у кількості осіб: машиніст насосної установки - ПП – 11, підвищення розряду – 5, КЦП - 20; стропальник КЦП - 91; електротехнічний персонал  КЦП - 89; підвищення розряду електромонтера - 1; безпека виконання робіт бензопилами, газонокосарками, кущорізами  - 45; техмінімум водіїв -21; безпека виконання робіт на висоті - 65; безпека виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого та пневматичного інструменту – 37.

         У Нікопольському опорному учбовому пункті – філії КП « Навчально –   курсовому  комбінаті» ДОР» працівники пройшли навчання та перевірку  з таких професій та у кількості осіб: ІТП ( охорона праці) – 17; ІТП (пожежна безпека ) – 1.

 

Всього витрати на охорону праці за 6 місяців   2018 р. склали

30480,00грн. (128,60 грн. на одного працівника) в т.ч.:

-         Спецхарчування  - 15000,00грн.

-         Вивіз сміття – 3402,00грн.

-         Атестація робочих місць – 2400,00грн.

-         Страхування та діагностика автотранспорту  – 4809,00грн.

-         Навчання в учбовому комбінаті ІТП -2119,00грн.

-         Рукавиці діелектричні -798,00грн.

-         Виготовлення журналів з ОП -1952,00грн.

 

Протягом звітного періоду нещасних випадків не було.

Усі питання про охорону праці, щотижня розглядаються на оперативній 

нараді у  начальника  управління. Проводяться заходи щодо усунення недоліків, але на виконання всіх заходів з охорони праці не вистачає коштів.

 

Потрібні кошти:

-         на забезпечення працівників спеціальним одягом та взуттям, засобами індивідуального та колективного  захисту;

-         на проведення медогляду працівників певних посад;

-         на закупівлю вогнегасників та пожежного інвентарю,

-         на поповнення аптечок та закупівлю нових,

-         на проведення навчання медичної сестри;

-         на закупівлю мила та миючих засобів та ін.

Стан забезпечення спецодягом та спеціальним взуттям:

 Назва

підрозділу

    Спец. одяг

(костюм х/б)

    Спец. одяг

   (куртки  ватяні )

   Спец.    взуття

Витрачено коштів, грн.

нор-ма

факт

%

нор-ма

факт

%

нор

ма

факт

%

бюджет

спец.     фонд

Нікопольська ЕД

29

0

0

28

 0

 0

28

 0

0

   -

      -

Маш.Двір

28

0

 0

14

 0

0

22  

0

0

  -

       -

ЕМЦ

6

0

0

 6

0

0

6     

0

0

 -

  -

ТомаківськаЕД

34

0

0

33

0

0

 35 

0

0

   -

       - 

БазавлуцькаЕД

34

0

0

37

0

0

35  

0

0

  -

   -

Кам"янська ЕД

62

0

0

60

0

0

64 

0

0

   -

    -

Від. моніторингу

  1

0

0

 5

0

0

1

0

0

 -

  -

Управління

 2

0

0

 5

0

0

 -

 -

 -

  -

   -

ВСЬОГО:

196

0

0

188

0

0

191

0

0

  -

    -

Потреба в коштах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 грн

 

Стан оснащення об’єктів первиннимизасобами пожежогасіння на 01.07.2018

     Назва об’єкту

       Вогнегасник

Пожежний щіт з комплектом засобів

Бочка з водою

Ящик
з піском

         Наявність        

  протипожежного 

    водопостачання

норма

факт

нор-ма

факт

норма

факт

норма

факт

норма

факт

Адмінбудівля

4

4

-

-

-

-

-

-

1вн

1

Машиннний двір

21

4

5

5 не компл.

-

-

5

5

1вн

1

ЕМЦ

10

1

1

1 не компл.

-

-

1

1

1зов

1

Нікопольська ЕД

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

2

-

1

1 не компл.

-

-

1

1

-

-

Нікопольська НС

12

2

1

1 не компл.

-

-

2

2

1зов

1

Нікопольська КС

7

2

1

1 не компл.

-

-

3

3

1вн

1

Томаківська ЕД

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

1

-

1

1 не компл.

-

-

-

-

-

-

Хоздвір

19

-

1

1 не компл.

2

2

7

7

1зов

1

Томаківська НС

11

2

1

1 не компл.

-

-

5

5

2вн

2

Базавлуцька ЕД

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

1

-

-

-

-

-

 

 

-

-

Хоздвір

10

-

3

3 не компл.

2

2

3

3

1вн

1

Базавлуцька НС

10

2

1

1 не компл.

1

1

2

2

1вн

1

Кам’янська ЕД

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

5

-

-

-

-

-

 

 

-

-

Хоздвір

14

-

2

2 не компл.

1

1

2

2

3зов

3

Білозірська НС

11

1

2

2 не компл.

1

1

2

2

1зов. 1вн

2

Кам’янська КС

9

-

2

2 не компл.

1

1

2

2

1зов. 1вн

2

Знам’янська КС

11

1

1

1 не компл.

1

1

1

1

1зов. 1вн

2

Всього:

158

19

22

22 не комп.

9

9

36

36

9вн. 10зов

19

 

Потреба вогнегасників станом на 01.07.2018

Назва вогнегас-ника,

Кам’ян-

ська
дільниця

Томаків-
ська

 дільниця

Нікополь-
ська

дільниця

Машин-
ний двір

Базавлуцька дільниця

Управління

ЕМЦ

Всього:

норма / факт

 марка,
 тип

нор-ма

факт

нор-ма

факт

нор-

ма

факт

нор-ма

факт

нор-ма

факт

нор-ма

факт

нор-ма

факт

ВП-5

12

2

5

2

-

-

15

4

3

2

4

4

1

1

40 /15

ВП-10

6

0

6

0

6

2

6

0

-

-

-

-

3

-

27 /2

ВВК-2

12

0

4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

22 0

ВВК-5

12

0

16

0

15

2

-

-

9

0

-

-

-

-

47 /2

ВП-2

8

0

-

-

-

-

-

-

9

0

-

-

-

-

12 /0

Всього

н /ф

50

2

31

2

21

4

21

4

21

2

4

4

10

1

158 / 19

VІ. Робота з кадрами 

Облікова кількість штатних працівників у Нікопольському регіональному управлінні водних ресурсів 239 осіб, з них жінок – 66. На всіх експлуатаційних дільницях є правила внутрішнього трудового розпорядку, а також колективний договір.

 

Табл.1

Структура та чисельність кадрів станом на 30.06.2018

 

№           з/п

 

Структурні підрозділи

Кількість виробничих дільниць

 

Всього

У тому числі:

Керівники і  фахівці

Робітники

апарату управління

лабораторій моніторингу  вод
 та грунтів

вимірювальних  лектро-технічних  лабораторій та електроцехів

Виробничих
дільниць

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

Управління

1

34.5

33

32.5

31

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Кам»янська

1

84

82

 

 

 

 

 

 

9

8

75

74

3

Базавлуцька

1

34

33

 

 

 

 

 

 

3

3

31

30

4

Томаківська

1

38

38

 

 

 

 

 

 

3

3

35

35

5

Нікопольська

1

30

28

 

 

 

 

 

 

3

3

27

25

6

Машинний двір

1

21.5

20

 

 

 

 

 

 

3.5

4

18

16

7

Електро-машинний цех

1

5

3

 

 

 

 

2

2

 

 

3

1

 

Всього по управлінню:

7

247

237

32.5

31

0

0

2

2

21.5

21

191

183

Освіта та навчання працівників станом на 30.06.2018

Посади

Чисельність

працівників

ОСВІТА

Підвищ. Квал.керівн.
і спец.

Навчання робітників в
ТШ

вища

базова вища

проф. технічна

За ШР

Факт

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальна чисель-ність

247

239

45

19

62

26

52

22

5

4

134

56

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівники

26

25