Інформація щодо забезпечення прозорості діяльності Нікопольського РУВР
за  ІІ квартал 2018 року (відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116)

 

Нікопольське регіональне управління водних ресурсів (далі -  Нікопольське РУВР) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство) та Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (далі .- Дніпровське БУВР).

 

Нікопольське РУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує та території басейну Дніпра реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження і відтворення водних ресурсів, виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Нікопольського РУВР, та здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах захисних масивів Каховського водосховища.

Нікопольське РУВР у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейну, Басейновою радою р. Дніпро, іншими організаціями, підприємствами і установами.

 

До складу Нікопольського РУВР входять структурні підрозділи:

 

- Кам’янська експлуатаційна дільниця
(Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська);

- Базавлуцька експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Набережне);

- Томаківська експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.м.т.Червоногригорівка);

- Нікопольська експлуатаційна дільниця
(Дніпропетровська область, м. Нікополь).

 

 

 

Нікопольське РУВР є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Повна назва: Нікопольське регіональне управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Нікопольське РУВР.

Юридична адреса: 53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь,
вул. Лісна, 3.

 

Керівництво організацією на здійснюють:

начальник управління Гаврилок Віталій Миколайович;

- перший заступник начальника управління Ослам Сергій Миколайович;

- заступник начальника управління – Сбітнєв Андрій Анатолійович.

 

 На протязі звітного періоду Нікопольське РУВР, у межах своїх повноважень, спрямовувало свою діяльність на виконання, затверджених бюджетних державних програм, планів експлуатаційних заходів, наказів і доручень Дніпровського БУВР та Держводагентства України.

Проводився постійний контроль за дотриманням затверджених режимів роботи Каховського, Шолоховського і Миколаївського водосховищ і відповідних рівнів води.

Підтримувалися у робочому стані комплекси гідротехнічних споруд, які забезпечують захист населених пунктів від затоплення та підтоплення.  Виконувався гідрогеологічний та інженерно-геологічний моніторинг у прибережній смузі Каховського водосховища.

Надавались відповіді та інформація на звернення громадян і на запити облводресурсів, облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, та інших щодо стану берегів і берегоукріплень Каховського водосховища, захищених територій, гідротехнічних споруд в межах Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Свою діяльність Нікопольське РУВР постійно висвітлює на веб-сайті та, по можливості, на телебаченні і в пресі. На веб-сайт інформація викладається щомісячно і щоквартально, на телебаченні, у пресі протягом І півріччя публікацій, інтерв’ю не було.

У своїй діяльності Управління передбачає також заходи благоустрою, роз’яснювальної роботи серед населення щодо водних ресурсів:

- до Всесвітнього дня води  в Управлінні було проведено по одній зустрічі з населенням в м.Нікополя і м.Кам’янка-Дніпровська (роз’яснювальна робота серед населення).

- в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проведено День Довкілля (21.04.2018):  прийняло участь 110 осіб, прибрано территорії – 18 га, ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено 12 м3 сміття, упорядковано 0,6 тис.м2 газонів і квітників.

Заходи благоустрою проводились загалом протягом квітня–травня: прийняло участь 160 осіб, площа прибраних територій – 25 га, ліквідовано 6 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 45 дерев, упорядковано 0,056 га газонів, очищено від сміття 9 км берегів.

 

Далі надані загальні фінансові та результативні показники виконання заходів і обсягів робіт за основними напрямками діяльності:

 

І. Фінансові показники 

За 6 місяців 2018 року:

За держпрограмою КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» по загальному фонду затверджено кошторисними призначеннями та надійшло - 24,295 млн.грн., фактично витрачено - 23,129 млн. грн. (95,2 %).

Зазначені кошти використано на оплату праці 7,039 млн.грн. (30,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 15,984 млн.грн. (69,1 %) та інші витрати 0,106 млн.грн.

 

Протягом 6-ти місяців 2018 року Нікопольське РУВР надавало платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1101 «Про затвердження переліку платних послуг які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держаного агентства водних ресурсів».

До спецфонду (спецрахунку) надійшло 83,7тис.грн., в т.ч.:

- від додаткової господарської діяльності – 0 тис.грн.;

- за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю – 33,77 тис.грн.;

- від продажу металобрухту – 49,935тис.грн.

Витрачено: 82,862 тис.грн., в т.ч. поточні ремонти – 28,573 тис.грн.,  0,607тис.грн.

 

Станом на 01.07.2018:

Кредиторська заборгованість становить – 10,259 тис.грн., в т. ч. по спецфонду – 8,244 тис.грн. (КПКВ 2407050), по загальному фонду –
2,015 тис.грн. (КПКВ 2407050).

 Дебіторська заборгованість – 0, 735 тис.грн., в т. ч. загальний фонд –  0,486 тис.грн.(КПКВ 2407050); спецрахунок –  0,249 тис.грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Середньомісячна заробітна плата працівників склала 4037,0 грн., у тому числі керівників та фахівців – 4444,0 грн.

Штатна чисельність працівників – 247 од. Середньооблікова кількість штатних працівників – 235 одиниці (у т.ч. керівників та фахівців – 54 од.).

За КПКВ 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Нікопольському РУВР затверджено кошторисними призначеннями 0,361542 млн. грн., надійшло –
0,361542 млн. грн, фактично витрачено 0,361542 млн. грн., тобто 100 % (кінцевий розрахунок за виконані роботи).

 

Фінансова звітність Нікопольського РУВР за 6 місяців 2018 року підготовлена в порядку установленному законодавством і надана до Управління Державної казначейської служби України та до Дніпровського БУВР.

 

ІІ. Експлуатація водогосподарського комплексу

За 6 місяців 2018 року Нікопольським РУВР виконано всі результативні показники, затверджені паспортом держпрограми 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»:

Обсяги води, перекачаної  насосними та компресорними станціями захисних споруд, згідно виділених коштів (загальний фонд) на оплату електроенергії, - 104654 тис.куб.м (в т.ч. НС – 82736).

Обсяг електроенергії, що використовується (спожито) для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу, всього - 10,127 млн.квт.год.,
в т.ч. НС та КС -
9,593 (в т.ч. НС – 82736), інші потреби – 0,534.

Середні витрати на перекачування насосними та компресорними станціями 1 тис. м3 води - 239,9 грн.

 

Протягом 6-ти місяців 2018 року в межах виділених на це коштів з бюджету, проводились заходи утримання у робочому технічному стані водогосподарських систем, ГТС і виробничо-господарських об’єктів.  

Поточний ремонт:

Профінансовано – 61,84  тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2210 – 56,538тис.грн., КЕКВ 2240 – 5,302 тис.грн.

Виконання -  171,537 тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2210 – 165,628 тис.грн., (в т.ч. с/р – 28,573 тис.грн., КЕКВ 2240 – 5,909 тис.грн. (в т.ч. с/р – 0,607тис.грн.)

Виконані роботи:

- ремонт  виробничих та цивільних споруд на Базавлуцькій дільниці та Машдворі;

- ремонт мех. та ел. обладнання на Нікопольській, Базавлуцкій насосних станціях та Нікопольській, Кам'янській, Знам'янській компресорних станціях;

- розчищення каналів – 2,55 т.м3 (Кам'янського, Знам'янського - скидних та Нікопольського, Томаківського - придамбових, Базавлуцького підвідного);

- вирубка чагарника – 32,63 га, окоска – 50 га на дамбах (Кам’янській, Знам’янській, Білозерській,  Нікопольській, Базавлуцькій, Томаківській) .

Капремонт (протиповеневі заходи):

Профінансовано – 0 тис.грн.   Виконання – 6,81 тис.грн. За рахунок залишків виконані роботи: капремонт Знам'янської компресорної станції (решітка), капремонт  Кам'янської ПФЗ (скиди).

Заходи держпрограми 2407800 «Інвестиційний проект  «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»:

Підрядчики продовжують роботи на об’єктах «Реконструкція Білозерської насосної станції», «Реконструкція Нікопольської компресорної станції».

По об’єкту «Реконструкція Кам’янської та Знам’янської компресорних станцій для захисту від підтоплення Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» станом на 26.02.2018 року підписаний Акт готовності об'єкта до експлуатації, а 21.03.2018 року Департаментом Державної архітектурно- будівельної інспекції у Запорізькій області виданий  Сертифікат серія ЗП №162180800062.

 

ІІІ. Механізація та енергозбереження

Завдяки роботі насосного обладнання в позапікові та нічні години
за 6 місяців зекономлено 3552,6 тис.грн. (3,552 млн. грн.), в т.ч. у ІІ кварталі –
1464 тис.грн.(1,464 млн.грн.).

У ІІ кварталі 2018 р. насосні та компресорні станції працювали безаварійно, забезпечуючи нормальний стан роботи дренажів, придамбових водойищ.

          На початок  2018 року на балансі управління в наявності було 32 автомобілі та 12 одиниць техніки, У ІІ кварталі підготовлено документи на списання застарілих, несправних, непридатних до експлуатації 5 одиниць.

 

ІV. Моніторинг водних об’єктів та гідротехнічних споруд
в басейні Каховського водосховища
 

1. Гідрогеологічний моніторинг

         Відповідно до  затвердженого плану робіт на 2018 р. відділом моніторингу Нікопольського РУВР за І півріччя 2018 р. було виконано наступні види робіт:

- спостереження  за режимом рівнів ґрунтових вод на захищених масивах  Каховського водосховища по 88 спостережних свердловинах у кількості  1584 точко - заміри;

- контрольні заміри по спостережних свердловинах Кам'янської і Знам'янської режимних мереж у кількості 88 точко-замірів;

- виконано  дрібний ремонт 10 спостережних свердловин (під час тартування спостережних свердловин) і виконано тартування 44 спостережних свердловин   Кам'янської  і  Знам'янської  режимних мереж;

- у І  та  ІІ кварталах було визначено питомий   дебіт по 15 експериментальних  дренажних свердловинах  Нікопольської,  Кам'янської  та  Знам'янської  протифільтраційних завіс;

- у ІІ кварталі було обстежено підтоплені сільськогосподарські землі і населені пункти в зоні впливу Каховського водосховища на площі 100 км2;

- на основі отриманих даних готувались і надсилались до Дніпровського БУВР  щомісячні оперативні та щоквартальні інформації про гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища та піврічні довідки про виконання спостережень і технічний стан гідрогеологічної мережі.

         Одним із основних факторів впливу на  гідрогеологічний стан у прибережній смузі Каховського водосховища, крім метеорологічних умов та роботи дренажних споруд  (тільки на захищених масивах), є рівенний режим водосховища.

         У І півріччі  2018 р. на мінімальній позначці 15,25 м рівень Каховського водосховища знаходився 05.02.2018 р., а на максимальній –16,11 м - 27.05.2018 р. Середній рівень за І півріччя склав 15,71 м, що на 0,16 м вище середнього рівня за І півріччя 2017 р.

         Кількість атмосферних опадів  за звітний період склала 221,7 мм, що майже відповідає середньобагаторічній нормі за цей період року (226 мм).

         Середня температура повітря у звітному періоді склала 7,6˚ С,  що на 1,6˚С більше середньобагаторічної  норми.

Отже,  за метеорологічними даними, І півріччя 2018 р. було близьким до норми.

Площі підтоплених ділянок  на Нікопольському захищеному масиві  були максимальними у квітні – 14,5 га, а мінімальними – у червні – 11,0 га. На захищеному масиві  Кам'янського  Поду у м.  Кам'янка-Дніпровська  максимум підтоплення спостерігався у лютому – 18,5 га, а мінімум – у червні  – 10,0 га,

у с. В. Знам'янка площа підтопленої ділянки складала 1,0 га, на кінець півріччя підтоплено 1,0 га.

          У ІІ півріччі 2018 р. продовжується спостереження за рівнями ґрунтових вод на захищених масивах Каховського водосховища, буде продовжено виконання  контрольних замірів, дрібного ремонту і тартування спостережних свердловин, а також визначення питомого дебіту дренажних свердловин.

        

2. Інженерно-геологічний моніторинг

 

Відповідно до плану робіт, спостереження за  інженерно-геологічним станом прибережної смуги Каховського водосховища будуть виконані у серпні  2018 р.

         У І півріччі використовувались дані інженерно-геологічного моніторингу, спостережені у 2017 р.

          Окрім рекогносцирувального обстеження прибережної смуги Каховського водосховища у ІІІ кварталі заплановано виконання промірних робіт на ділянках розмивних та захищених берегів (при наявності плавзасобів та промірного обладнання), а також перевірка технічного стану берегоукріплень та гідротехнічних споруд.

          У разі надходження скарг на негативні гідрогеологічні або інженерно-геологічні явища в зоні впливу Каховського водосховища, будуть виконані позапланові роботи з виявлення причин та наслідків цих явищ.   

 

V. Охорона праці 

         В управлінні служба охорони праці створена майже 18 років тому.
У службі працює    одна   людина. За шість  місяців 2018 року:

1. Складено (розроблено) і затверджено:

- комплексні  заходи  щодо досягнення встановлених нормативів

  безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого

  рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму ,  

  професійних захворювань і аваріям на 2018рік;

- комплексні  та додаткові заходи щодо забезпечення пожежної   безпеки на об’єктах управління у літній період;

- заходи до Дня охорони праці;

- графік перевірок 3 ступеню контролю,

- графік проходження медоглядів,

- графік протиаварійних та протипожежних тренувань,

- графіки перевірок інженерно – технічними працівниками роботи

  на експлуатаційних дільницях, насосних та компресорних станціях у нічний

  час та вихідні дні та ін.

- перелік робіт підвищеної небезпеки;

- перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконується за наряд- допуском;

- список посадових осіб, які   мають право на видачу наряд- допуску;

- перелік об’єктів,машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки;списки працівників, ,які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою;

- 3 нових інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

- 3 перероблені інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

- перезатверджені та введені в дію положення:  про СУОП Нікопольського 

  РУВР ; про службу з охорони праці; про діяльність уповноважених осіб з   

  питань охорони праці;

2. Виконано заходи:

- проведено тринадцять  перевірок по контролю за станом  охорони праці 3 ступеню всіх структурних підрозділів, зроблено  тринадцять приписів щодо усунення недоліків охорони праці;

- протиаварійні та протипожежні тренування згідно   затвердженому графіку;

- проведено високовольтні випробування засобів захисту,

- вибраковка   непридатних до експлуатації діелектричних рукавичок, ботів

  тощо;

- заборонено проведення  робіт із використанням кисневих, ацетиленових,  

  пропанових балонів у зв’язку із закінченням терміну експлуатації ;

- заборонено використання ГПМ та автокранів;

- призначені відповідальні особи за організацію безпечної  експлуатації

  транспортних засобів та їх технічно-справний стан  в управлінні та на 

  експлуатаційних дільницях;

- створена комісія з проведення контролю  за станом охорони праці 3ст;

- створена комісія з безпеки дорожнього руху;

- призначені відповідальні особи за пожежну безпеку;

- проведені позапланові протипожежні інструктажі;

- проведено онкоогляд жінок згідно плану-графіку;

- забезпечено робітників певних професій спецхарчуванням;

- проведено навчання працівників.

3. Забезпечено навчання та підвищення кваліфікації працівників:

У  Мелітопольській технічній школі працівники пройшли навчання та перевірку з таких професій та у кількості осіб: машиніст насосної установки - ПП – 11, підвищення розряду – 5, КЦП - 20; стропальник КЦП - 91; електротехнічний персонал  КЦП - 89; підвищення розряду електромонтера - 1; безпека виконання робіт бензопилами, газонокосарками, кущорізами  - 45; техмінімум водіїв -21; безпека виконання робіт на висоті - 65; безпека виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого та пневматичного інструменту – 37.

         У Нікопольському опорному учбовому пункті – філії КП « Навчально –   курсовому  комбінаті» ДОР» працівники пройшли навчання та перевірку  з таких професій та у кількості осіб: ІТП ( охорона праці) – 17; ІТП (пожежна безпека ) – 1.

 

Всього витрати на охорону праці за 6 місяців   2018 р. склали

30480,00грн. (128,60 грн. на одного працівника) в т.ч.:

-         Спецхарчування  - 15000,00грн.

-         Вивіз сміття – 3402,00грн.

-         Атестація робочих місць – 2400,00грн.

-         Страхування та діагностика автотранспорту  – 4809,00грн.

-         Навчання в учбовому комбінаті ІТП -2119,00грн.

-         Рукавиці діелектричні -798,00грн.

-         Виготовлення журналів з ОП -1952,00грн.

 

Протягом звітного періоду нещасних випадків не було.

Усі питання про охорону праці, щотижня розглядаються на оперативній 

нараді у  начальника  управління. Проводяться заходи щодо усунення недоліків, але на виконання всіх заходів з охорони праці не вистачає коштів.

 

Потрібні кошти:

-         на забезпечення працівників спеціальним одягом та взуттям, засобами індивідуального та колективного  захисту;

-         на проведення медогляду працівників певних посад;

-         на закупівлю вогнегасників та пожежного інвентарю,

-         на поповнення аптечок та закупівлю нових,

-         на проведення навчання медичної сестри;

-         на закупівлю мила та миючих засобів та ін.

Стан забезпечення спецодягом та спеціальним взуттям:

 Назва

підрозділу

    Спец. одяг

(костюм х/б)

    Спец. одяг

   (куртки  ватяні )

   Спец.    взуття

Витрачено коштів, грн.

нор-ма

факт

%

нор-ма

факт

%

нор

ма

факт

%

бюджет

спец.     фонд

Нікопольська ЕД

29

0

0

28

 0

 0

28

 0

0

   -

      -

Маш.Двір

28

0

 0

14

 0

0

22  

0

0

  -

       -

ЕМЦ

6

0

0

 6

0

0

6     

0

0

 -

  -

ТомаківськаЕД

34

0

0

33

0

0

 35 

0

0

   -

       - 

БазавлуцькаЕД

34

0

0

37

0

0

35  

0

0

  -

   -

Кам"янська ЕД

62

0

0

60

0

0

64 

0

0

   -

    -

Від. моніторингу

  1

0

0

 5

0

0

1

0

0

 -

  -

Управління

 2

0

0

 5

0

0

 -

 -

 -

  -

   -

ВСЬОГО:

196

0

0

188

0

0

191

0

0

  -

    -

Потреба в коштах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 грн

 

Стан оснащення об’єктів первиннимизасобами пожежогасіння на 01.07.2018

     Назва об’єкту

       Вогнегасник

Пожежний щіт з комплектом засобів

Бочка з водою

Ящик
з піском

         Наявність        

  протипожежного 

    водопостачання

норма

факт

нор-ма

факт

норма

факт

норма

факт

норма

факт

Адмінбудівля

4

4

-

-

-

-

-

-

1вн

1

Машиннний двір

21

4

5

5 не компл.

-

-

5

5

1вн

1

ЕМЦ

10

1

1

1 не компл.

-

-

1

1

1зов

1

Нікопольська ЕД

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

2

-

1

1 не компл.

-

-

1

1

-

-

Нікопольська НС

12

2

1

1 не компл.

-

-

2

2

1зов

1

Нікопольська КС

7

2

1

1 не компл.

-

-

3

3

1вн

1

Томаківська ЕД

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

1

-

1

1 не компл.

-

-

-

-

-

-

Хоздвір

19

-

1

1 не компл.

2

2

7

7

1зов

1

Томаківська НС

11

2

1

1 не компл.

-

-

5

5

2вн

2

Базавлуцька ЕД

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

1

-

-

-

-

-

 

 

-

-

Хоздвір

10

-

3

3 не компл.

2

2

3

3

1вн

1

Базавлуцька НС

10

2

1

1 не компл.

1

1

2

2

1вн

1

Кам’янська ЕД

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контора

5

-

-

-

-

-

 

 

-

-

Хоздвір

14

-

2

2 не компл.

1

1

2

2

3зов

3

Білозірська НС

11

1

2

2 не компл.

1

1

2

2

1зов. 1вн

2

Кам’янська КС

9

-

2

2 не компл.

1

1

2

2

1зов. 1вн

2

Знам’янська КС

11

1

1

1 не компл.

1

1

1

1

1зов. 1вн

2

Всього:

158

19

22

22 не комп.

9

9

36

36

9вн. 10зов

19

 

Потреба вогнегасників станом на 01.07.2018

Назва вогнегас-ника,

Кам’ян-

ська
дільниця

Томаків-
ська

 дільниця

Нікополь-
ська

дільниця

Машин-
ний двір

Базавлуцька дільниця

Управління

ЕМЦ

Всього:

норма / факт

 марка,
 тип

нор-ма

факт

нор-ма

факт

нор-

ма

факт

нор-ма

факт

нор-ма

факт

нор-ма

факт

нор-ма

факт

ВП-5

12

2

5

2

-

-

15

4

3

2

4

4

1

1

40 /15

ВП-10

6

0

6

0

6

2

6

0

-

-

-

-

3

-

27 /2

ВВК-2

12

0

4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

22 0

ВВК-5

12

0

16

0

15

2

-

-

9

0

-

-

-

-

47 /2

ВП-2

8

0

-

-

-

-

-

-

9

0

-

-

-

-

12 /0

Всього

н /ф

50

2

31

2

21

4

21

4

21

2

4

4

10

1

158 / 19

VІ. Робота з кадрами 

Облікова кількість штатних працівників у Нікопольському регіональному управлінні водних ресурсів 239 осіб, з них жінок – 66. На всіх експлуатаційних дільницях є правила внутрішнього трудового розпорядку, а також колективний договір.

 

Табл.1

Структура та чисельність кадрів станом на 30.06.2018

 

№           з/п

 

Структурні підрозділи

Кількість виробничих дільниць

 

Всього

У тому числі:

Керівники і  фахівці

Робітники

апарату управління

лабораторій моніторингу  вод
 та грунтів

вимірювальних  лектро-технічних  лабораторій та електроцехів

Виробничих
дільниць

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

Управління

1

34.5

33

32.5

31

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Кам»янська

1

84

82

 

 

 

 

 

 

9

8

75

74

3

Базавлуцька

1

34

33

 

 

 

 

 

 

3

3

31

30

4

Томаківська

1

38

38

 

 

 

 

 

 

3

3

35

35

5

Нікопольська

1

30

28

 

 

 

 

 

 

3

3

27

25

6

Машинний двір

1

21.5

20

 

 

 

 

 

 

3.5

4

18

16

7

Електро-машинний цех

1

5

3

 

 

 

 

2

2

 

 

3

1

 

Всього по управлінню:

7

247

237

32.5

31

0

0

2

2

21.5

21

191

183

Освіта та навчання працівників станом на 30.06.2018

Посади

Чисельність

працівників

ОСВІТА

Підвищ. Квал.керівн.
і спец.

Навчання робітників в
ТШ

вища

базова вища

проф. технічна

За ШР

Факт

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальна чисель-ність

247

239

45

19

62

26

52

22

5

4

134

56

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівники

26

25

17

68

6

24

2

8

2

2

 

 

спеціа-лісти

30

29

18

62

10

34

1

3

3

2

 

 

робітники

191

185

10

5

46

25

49

26

 

 

134

72

Табл.2

 

 

Кількість працівників, які навчаються у вищих начальних закладах: - 3
в т.ч. в Національному університеті водного господарства та природокористування – 0.

         Працівників, які мають повну вищу освіту – 45, з них жінок - 25,                                                                      неповна та базова вища освіта – 62 осіб, з них жінок – 14.

Інформація про навчання в технічних школах Держводагентства України

станом на 30.06.2018

Категорія працівників

Навчено      у звітному році, усього осіб

Пройшли первинну    пере- підготовку

Пройшли  пере- підготовку

Підвищили кваліфікацію

Пройшли

КЦП

1

2

3

4

5

6

Керівники

 

 

 

 

 

Спеціалісти

 

 

 

 

 

Робітники

134

 

 

 

134

Всього по управлінню

134

 

 

 

134

Табл.3

 

 

Табл 5

 

Кількість прийнятих та звільнених працівників за 1 півріччя 2018 року

 

Щоквартально

Прийнято (чол.)

Звільнено (чол.)

І квартал

3

4

ІІ квартал

9

5

ІІІ квартал

 

 

ІV квартал

 

 

Всього: за рік

12

9

 

На протязі 2018 року прийнято 12 особи,  в т. ч.  1 жінка,  звільнено –
9 особи,  в т. ч.  1  жінка.

 

Табл. 4

 

Причини звільнення працівників за 1 півріччя 2018 року

 

№ п/п

Причина звільнення

Чол.

1

За власним бажанням

3

2

За угодою сторін

5

3

В зв”язку зі смертю

1

4

За станом здоров”я

 

5

За прогули

 

6

По переводу

 

7

В зв”язку з призовом в армію

 

8

Скорочення штату

 

 

Всього

9

 

 

Табл. 6

Причини звільнення працівників за 1 півріччя 2018 року

 

Посади

Чисельність  працівників

Обліко-ва кількість штатних праців-ників

Серед-ньо/об-лікова

кількість штатних праців-ників

Рух
працівників

За штат-ним розписом

Фак-тично

зайняті посади

чол

%

1

2

3

4

5

6

7

Загальна чисельність

247

238

239

237

9

4

з них

 

 

 

 

 

 

керівники

26

25

х

х

2

8

спеціалісти

30

28,5

х

х

 

 

робітники

191

184.5

х

х

7

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Виконання заходів з цивільного захисту

На протязі 6-ти місяців 2018 року:

1. Забезпечено безаварійний пропуск весняної повені (паводку).

2. Складені звіти в місцеві органи з ЦЗ та Дніпровське БУВР.

3. Надавались інша інформація та відповіді на запит місцевих органів з ЦЗ та інших відповідних органів щодо захисту населення:

- МВ ГУ ДСНС (м.Покров) надавались дані про можливі параметри затоплення та підтоплення паводковими водами населених пунктів.

- Нікопольському МВ УСБУ у Дніпропетровській області - інформація про розроблені та виконані заходи щодо запобігання загрозам терористичного та диверсійного характеру;

- Кам –Дніпровській райдержадміністрації  - уточнений розрахунок сил і засобів для протидії загрозам виникнення та реагування на надзвичайні ситуації на території р-ну. 

Завдання на ІІІ квартал 2018 року 

1. Забезпечити своєчасне виконання ремонтних та відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах і безаварійну роботу об’єктів;

2. Забезпечити у повному обсязі ефективне та раціональне використання коштів держаного бюджету і виконання показників державних програм;

3. Продовжити роботу щодо нарощування обсягів власних надходжень.

4. Відповідно до затвердженого плану-графіка на ІІІ квартал 2018 року направляти керівників і фахівців на навчання та підвищення кваліфікації в Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, Дніпровське БУВР;

5. Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій у галузевих та інших технічних школах;

6. Забезпечити дієвий контроль за станом розрахункової дисципліни,      першочергову увагу приділити своєчасним та в повному обсязі розрахункам з      працівниками із заробітної плати, бюджетами всіх рівнів, комунальним послугам та енергоносіям;

7. Посилити фінансову дисципліну та вжити заходів для недопущення утворення не бюджетної заборгованості;

8. Висвітлювати свою роботу на веб-сайті та у засобах масової інформації, співпрацювати з органами  місцевого самоврядування, правоохоронними органами.

 

План на ІІІ квартал 2018 р. по поточному ремонту водогосподарських систем та інших об’єктів: 30,843 тис.грн у т.ч.

                      

КЕКВ 2210 бюджет: .

Ремонт насосних станцій – 4,88 тис.грн.

КЕКВ2210 с/р :

Ремонт та догляд захисних дамб -2,0 тис.грн                

Ремонт насосних станцій  - 8,37 тис грн.. 

Ремонт компресорних станцій – 1,516 тис.грн.

Ремонт свердловин – 11,077 тис.грн.                                                                                     

КЕКВ 2240 бюджет: Ремонт комп'ютерної техніки -3,0тис.грн                                                                              

Земляні роботи: 2,25 тис.м3 (очищення),обкошування каналів, дамб – 50 га, вирубка чагарнику – 20га

 

 

Начальник

Нікопольського РУВР                                                                              В.Гаврилок 

 

Фінансовий звіт Нікопольського РУВР за ІІ квартал 2018 року

 

Баланс Нікопольського РУВР за ІІ квартал 2018 року